שאלות ותשובות

טהרת המשפחה היא עניין בסיסי ביותר ביהדות. בחלק מהחודש המגע הפיזי בין הגבר לאישה אסור, ובסוף אותה תקופה האישה הולכת לטבול במקווה. כן, במקווה.

"בתורה יש מושג שנקרא 'מים חיים'" פותח הרב זמיר כהן, יו"ר ארגון הידברות. "המונח הזה לא מובן כל כך – יש מים מתים? אבל בתורת הקבלה מוסבר שכשם שכאשר עוקרים פרח ממקום חיותו והוא נראה עדיין פורח למרות שהוא מת, כך כאשר שואבים מים מהאדמה – הם מאבדים את הכוח לטהר. כמו שהמים מנקים את הגוף מבחינה חומרית, כך יש להם כוח לטהר את הממד הרוחני שבאדם מטומאות מסוימות".

"המים החיים מחוברים באמצעות האדמה לנהרות גן עדן התחתון – אותו גן עדן בו שהה אדם הראשון בעולם הזה, ושאיש אינו יודע היכן הוא היום. על פי דברי הזוהר, כאשר אישה טובלת במי המקווה, היא מיטהרת כאילו טבלה בנהרות גן עדן. צריך לזכור שכל המחזור הוא לא יעיל, לא אסתטי ומיותר לחלוטין מצד הטבע, ועד חטא אדם וחווה לא היה בכלל מחזור. רק אחרי הקללה של 'בעצב תלדי בנים' התחיל העניין עם כל הייסורים ואי הנעימות שכרוכה בתקופת ההיריון והלידה. מאחר וכל מחזור מבטא איבוד פוטנציאל של חיים שהיו יכולים להתרחש, כלומר ביצית שלא הופרתה, הרחם מסלק החוצה את הרפידה הפנימית שהוכנה על מנת לקבל את הביצית וכך נוצר מצב שמוגדר 'טומאת נידה' – דבר שהוא אמנם טבעי כשלעצמו, אבל בעת מגע עם הבעל גורם לקצר רוחני במקום לקשר רוחני. מי המקווה, שהם בבחינת מי גן עדן – המקום היחיד שלא התלכלך ונטמא בעת חטא האדם הראשון – הם היחידים שבכוחם לטהר את האישה מטומאת נידה, אחרי שהיא סופרת שבעה ימים מעת סיום המחזור ובודקת את עצמה בכל יום".

"לפי המקובלים, הנשמה מתנתקת בשעה שהגוף טובל כולו בתוך המקווה" מוסיף הרב יצחק פנגר, "לכן אסור שתהיה אפילו שערה אחת מחוץ למקווה, או כל דבר שחוצץ בין האישה לבין מי המקווה. ידוע שהאש שורפת ומפרקת ואילו מים מחברים, לכן כשהגוף בתוך המים, הנשמה מתנקה וחוזרת בחזרה כאילו חוותה לידה מחדש".

"המקווה גם בנוי על 40 סאה של מים – המספר שמסמל לידה מחדש, סגירת מעגל אחד ופתיחת מעגל שני. המספר מופיע גם במקומות אחרים: בני ישראל הלכו 40 שנה במדבר, משה היה על הר סיני 40 יום וארבעים לילה, חז"ל אמרו ש-40 יום לפני יצירת הוולד נקבע זיווגו העתידי, וכן הלאה".

אבל גם במקווה המים הם שאובים ולא חיים
"במקום שיש מים חיים, כלומר 40 סאה של מים שלא נשאבו, גם אם נוסיף עליהם מים בכל כמות שתהיה – כל המים הנוספים מתבטלים אליהם והופכים למים חיים", מסביר כהן. "בזמננו, כדי לא להטריח את הנשים ללכת ולטבול במעיינות קרים, בונים מקוואות בריכוזי אוכלוסייה. בכל מקווה יש בריכה שנקראת 'אוצר של מי גשמים', שבהם לא טובלים והם נמצאים מעבר לקיר של בריכת הטבילה. צינור המחבר בין שתי הבריכות יוצר השקה בין שתיהן, ואחרי כל פעם שממלאים את הבריכה שבה טובלות הנשים, מסירים את הפקק של הצינור וסוגרים אותו מיד, כדי שמי הגשמים יישארו נקיים תמיד".

עד כמה באמת יש הקפדה על ניקיון המים?
"בבדיקות של משרד הבריאות במקוואות נשים, התברר שמי המקווה צלולים ונקיים עד כדי כך שהם ראויים לשתייה. הסיבה פשוטה: כל אישה טובלת במקווה רק לאחר כשעה של הכנה, שבה היא רוחצת את עצמה היטב כדי שלא תהיה שום חציצה בשעת הטבילה בין גופה לבין מי המקווה. בנוסף, המים מוחלפים בתדירות גבוהה, והמקווה עובר ניקיון יסודי. נשים שחוששות לניקיון של מי המקווה – שישאלו את עצמן אם הן חוששות באותה מידה לרחוץ בבריכה העירונית, שאליה נכנסים כידוע גם אנשים שלא בהכרח עברו ניקיון יסודי לפני כן".

בשאלתך שאלת מה מיוחד במקוה, או ליתר דיוק מה מיוחד במימי המקוה. ובכן, התשובה היא שהם לא מיוחדים בכלום, ולכן הם הכי טובים לטהרה, כי בזה הם הכי מיוחדים. אני מניח שהמשפט הזה שכתבתי קצת מבולבל וסותר את עצמו, אך כדאי לדבר קצת על טומאה וטהרה, ומה תפקיד המקוה בכל הסיפור הזה.

כידוע, 'טומאה' זה לא מושג הקיים רק אצל האשה. כל אדם כשהוא מת הוא 'טמא', ומי שנוגע בו או נמצא באותו בית שהוא נמצא, נטמא גם- כן. גם בהמה טהורה שמתה היא טמאה, וכן גבר היוצאת ממנו שכבת זרע. אלו לא המקרים היחידים בהם התורה אמרה לנו שיש טומאה, אבל אלו דוגמאות מספיקות שבעזרתם נוכל למצוא מכנה משותף לכל נושא הטומאה. הטומאה מופיעה כאשר יש חיסרון של חיים בעולם. לכן אדם שמת- הוא טמא, בהמה שמתה היא טמאה, וגם אשה המקבלת מחזור היא טמאה. המחזור הרי נובע מאפשרות לקליטת הריון שלא מומשה, ולכן היה פה פוטנציאל של חיים ממשיים. כשפוטנציאל זה לא מומש, האשה נעשית טמאה. אותו הדבר בגבר שיוצא ממנו שכבת זרע. יש כאן פוטנציאל של חיים, ומשזה לא מומש, הוא נעשה טמא. זהו העיקרון: היו חיים (או פוטנציאל לחיים) שנפסקו.

התורה חייבה אותנו, הדריכה אותנו, לעשות מעשה מסוים בשביל להטהר, להתנקות, מטומאה זו, מחסרון חיים זה.

ההגיון הוא כזה: אם הטומאה היא חסרון חיים, חזרה למצב של טהרה הוא התגברות כוחות החיים. כאן מגיע תפקיד המקוה. מי המקוה הינם מים שהתורה קוראת להם "מים חיים". מים חיים בהגדרה הלכתית אלו כל המים הטבעיים, לפני שעברו דרך איזה כלי, ולפני שנעשתה בהם איזו עבודה: מי גשמים, נהר, ים או מעין. המים מסמלים את ההתחדשות והחיים, אבל רק מים כאלה שהם מתחדשים בעצמם.

אנחנו טובלים כל גופנו במים אלו, ויוצאים אחרים, עם חזרה של כוחות החיים, לאחר שהיינו ב"מים חיים". (כמובן, אין זה דבר רפואי, שאנחנו מחכים שיחזרו החיים, שהרי אף אחד לא יחזיר לחיים את האדם שמת או את הביצית שהלכה לאיבוד. הכל הוא מבחינה רוחנית, שהוא המימד המכתיב את המציאות.)

איני יודע אם את יודעת, שבמהלך בניית מקווה משאירים את הגג פתוח כדי שלתוך המקוה ירדו מי גשמים, מפני שמים אחרים אסורים.

זה מה שכתבתי לך בהתחלה, מי המקוה הם דוקא אלו שלא היה בהם שום דבר מיוחד, אלא היותם טבעיים הוא הגורם המטהר. רק אם הם טבעיים הם נקראים "מים חיים".

לצערנו, מאז שחרב ביהמ"ק בטלו רוב דיני טומאה וטהרה. בת המקדש הוא המקום שבו היו הרבה הרבה חיים. שם נוצר אדם הראשון ולמעשה כל האנושות. שם מקור החיים. מאז חורבנו – החיים שלנו מאוד חסרים.

אין לנו היום מציאויות של קודש כמו אז מלבד מקום אחד. המקום היחידי בו זה נשאר הוא הבית היהודי, בדיני טהרת המשפחה. כי שם נוצרים חיים!!.

כל הכבוד לך שאת רוצה לקיים תורה ומצוות מתוך הזדהות.

אני מקוה שתשובה קצרה זו תוכל לחזק אותך, ולחבר אותך לשורש המצווה. כמובן שאם רצי יותר עומק בזה את מוזמנת לכתוב לנו.

יש בודאי שיעורים עם עומק במקום שבו את נמצאת ויכולה למצוא את השיעור שמדבר אליך.

כל טוב.

תשובה

דילוג לתוכן