מה כוחה של אישה הטובלת במקווה?

אמרו חכמים שאם האישה הייתה עם רוח הקודש, היא הייתה רואה את גדוד מלאכי הרחמים המלווים אותה בדרך למקווה, ואת מיליון הנשמות, המלאכים והשרפים אשר יורדים במיוחד מן השמים ללוות אותה בדרך חזרה… והאישה יש לה כוחות אדירים ועצומים!
ביום המקווה כשהאישה טובלת ומכוונת לשם שמים וחושבת על ה' יתברך נקרעים שבע הרקיעים!
ויורדים לתוך מיי המקווה נשמות של אבות וסבות צדיקים.
ואם האישה טובלת יותר בקדושה, יורדים 20-30 דורות של צדיקים לתוך המים.
ואם האישה מכוונת יותר בקדושה ובדבקות בה' יורדים 50-60 דורות של קדושים ומלאכי רחמים וזה יכול להגיע עד לדוד המלך ע"ה.
אישה בתוך המים מקבלת כוחות כמו אדמו"ר גדול, מקובל וצדיק והכוחות האלה מלווים אותה כ"ד (24) שעות מהרגע שטבלה ובכוחה לברך אנשים ולחולל פלאות בתפילותיה.
וכל ההכנות שאישה עושה יום קודם וכל התפילות שלה, והוויתורים שלה לבעלה וזה שמתאפקת ולא מעירה לו כל החודש ומשתדלת בכל כוחותיה שיהיה בבית שלום, כל אלו עולים ומתייצבים על האישה בעת התפילה ובוקעים לה שערים עליונים בגן עדן שרק בכוחה של האישה הצדקת לפתוח…

מתוך "ישועות מסיני"

חזרה למעלה