מקווה טהרת עמי

מקווה טהרת עמי יד בנימין

מקווה טהרה מפואר וייחודי ביד בנימין הכולל מקווה חב"ד, מקווה נגיש, חדר קרא עוד